Film: Bitwa Warszawska 1920
Produkcja: Zodiak Jerzy Hoffman Film Production
Pozyskanie praw do utworów: „Tylko Ty”, „Białe Róże” w celu nagrania nowych wersji na potrzeby filmu.