Film: Bitwa Warszawska 1920
Produkcja: Zodiak Jerzy Hoffman Film Production
Pozyskanie praw do utworów: “Tylko Ty”, “Białe Róże” w celu nagrania nowych wersji na potrzeby filmu.