Client: Polpharma
Director: Martyna Iwańska
Production: M5 Mariusz Pietkiewicz / Przemek Błażejewski
Post: Badi Badi

Music: ,,Find a Way”
Artist: Michael Sims
Catalogue: Sonic Quiver (SQ)