Film: United States Of Love
Produkcja: Manana Sp. z o.o.
Pozyskanie praw do utworów: Whitney Houston “I wanna dance with somebody”
Majka Jeżowska “Edek”
Muzyka produkcyjna: “On The Beautiful Blue Danube – Opus 314” Diner Music (DIN)